IN4VENT Plus domov
. .

Jednotné telefónne číslo 01964.


Od 1.10.1999 Vám firma IN4VENT Plus poskytuje výhodu najlacnejšieho telefonického (Dial-Up) pripojenia v regiónoch okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov.

Pri telefonickom pripojení cez jednotné telefónne číslo 01964 je zavedená zvýhodnená tarifikácia (lepšia ako miestne hovorné , pozri tabuľku nižšie).

Následujúca tabuľka vám priamo ukáže v čom je volanie na jednotné telefónne číslo výhodnejšie.

Tarifikácia pri volaní na klasické telefónne číslo (6443120,6443130,...)
prevádzka silná
7:00-19:00
slabá
19:00-21:00 a 05:00-07:00
nočná
21:00-05:00
víkendy
So, Ne
kadencia
impulzov
2 min. 4 min. 6 min. 6 min.
Tarifikácia pri volaní na jednotné telefónne číslo - 01964
prevádzka silná
7:00-19:00
slabá
19:00-21:00 a 05:00-07:00
nočná
21:00-05:00
víkendy
So, Ne
kadencia
impulzov
2,5 min. 5 min. 8 min. 8 min.

Takže pri volaní na 01964 budete mať predĺženú kadenciu impulzov o 25 až 30% čo pri určitom zjednodušení znamená štvrtinovú až tretinovú úsporu pri platení telefonických poplatkov !
Túto zvýhodnenú tarifikáciu možno použiť pri spájaní sa na náš uzol internetu z okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov.

 

Tu je úplný prehľad o tarifikáciách.

 

. .

Copyright © 1998 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

domov hore