Ako si vybrať poskytovateľa Internetu.

           Pri výbere poskytovateľa pripojenia na Internet by ste mali zvážiť nižšie uvedené faktory , ktoré Vám môžu pomôcť  pri rozhodovaní. (V ďalšom texte bude ISP znamenať Internet service provider , čiže poskytovateľ služieb Internetu)

    1. Typ pripojenia
        Pri prvotnej úvahe si treba zvážiť či budete chcieť :
        * pripojenie 1 počítača alebo celej počítačovej siete
        * pripojenie tzv. DIAL-UP (t.j. pripojím sa po vytočení tel.čísla) alebo pripojenie nastálo (pevnou linkou)
        * mať možnosť pripájať sa kedykoľvek alebo len vo večerných hodinách

    2. Rýchlosť, priepustnosť toku dát
        Pre zákazníka má určite veľký význam akou rýchlosťou mu prúdia dáta hlavne smerom do jeho PC. Táto rýchlosť
        je ovplyvnená viacerými faktormi. Poďme pekne od zákazníka až ku zdroju informácií na Internete :

     3. Podpora technická a administratívna od ISP
         Ak budete potrebovať inštalovať alebo reinštalovať prehliadač WEB stránok, vytvoriť nové konto, ešte 1 emailovú
schránku apod. určite budete chcieť, aby to bolo urobené čo najskôr. Preto je dôležité, či partner , ktorý Vám Internet poskytuje , vie pre Vás tieto služby promptne zabezpečiť alebo je len sprostredkovateľom Vašej požiadavky.  Zaujímavé pre Vás môže určite byť aj možnosť vystavenia WEB stránky a podpora s tým súvisiaca - tvorba WEB prezentácie, modifikácia stránok , dopĺňanie o rôzne interaktívne objekty apod.

   4. Licencia MDPaT .
         Každý subjekt, ktorý poskytuje pripojenie do Internetu, t.j. ktorý s Vami podpisuje Zmluvu, musí mať Rozhodnutie
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (Licenciu) o udelení povolenia na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát. Toto povolenie nie je prenosné na iné subjekty a je to v ňom uvedené.

    5. Cena
        Cena alebo skôr pomer cena / výkon resp. cena / priepustnosť by Vás mohli zaujímať. Negarantovaná priepustnosť      spojenia od Vás k ISP môže byť vyvážená veľmi dobrou cenou. Navyše vždy rátajte s tým, že okrem poplatkov pre ISP      platíte aj poplatok Slovenským telekomunikáciám za impulzy ( samozrejme okrem pripojenia pevnou linkou, u ktorého sa platí paušálny poplatok ).