CENNÍK INTERNETOVÝCH SLUŽIEB
Dial-Up pripojenie - PLNÁ PREVÁDZKA pre 1 PC
Názov služby Zriaďovací poplatok Mesačný poplatok
12 / 6 / 3 / 1 mes. vopred
Služby zahrnuté v poplatku

DUS 3 200 90 / 100 / 115 / 120 neobmedzený prístup 3 hodiny mesačne,
3 MB priestor na serveri pre e-mail, FTP,
3 x e-mail resp. 3 x alias
DUS 20 200  290 / 330 / 370 / 390 neobmedzený prístup 20 hodín mesačne,
6 MB priestor na serveri pre e-mail, FTP a WEB
doména www.in4.sk/zakaznik,
6 x e-mail resp. 6 x alias
DUS X 200  520 / 590 / 660 / 690 neobmedzený prístup,
10 MB priestor na serveri pre e-mail, FTP a WEB
doména www.in4.sk/zakaznik,
10 x e-mail resp. 10 x alias,
1 x e-mail notifikácia SMSKou

 
Dial-Up pripojenie - SLABÁ resp. NOČNÁ PREVÁDZKA pre 1 PC
Názov služby Zriaďovací poplatok Mesačný poplatok
12 / 6 / 3 / 1 mes. vopred
Služby zahrnuté v poplatku

DUW 3 200 90 / 100 / 115 / 120 prístup 3 hodiny mesačne v slabej prevádzke od 17.00 - 7.00 + víkendy a sviatky neobmedzene,
3 MB priestor na serveri pre e-mail, FTP,
3 x e-mail resp. 3 x alias
DUW X 200  220 / 250 / 280 / 290 neobmedzený prístup v slabej prevádzke od 17.00 - 7.00 + víkendy a sviatky neobmedzene,
6 MB priestor na serveri pre e-mail, FTP a WEB
doména www.in4.sk/zakaznik,
6 x e-mail resp. 10 x alias,
DUW X+ 200  290 / 330 / 370 / 390 ako DUW X
+ 3 hodiny v silnej prevádzke (od 7 do 17.tej hod.) v cene mesačného paušálu.
DUN X 0   60 / 70 / 80 / 90 neobmedzený prístup v nočnej prevádzke od 21.00 - 5.00 + víkendy a sviatky neobmedzene,
1 MB priestor na serveri pre e-mail, FTP,
1 x e-mail

využite novú možnosť platby pre túto službu !

 

Dial-up pripojenie počítačovej siete LAN
Názov služby Zriaďovací poplatok Mesačný poplatok
12 / 6 / 3 / 1 mes. vopred
Služby zahrnuté v poplatku

DUL X 900 2190 /  2490 / 2790 / 2900 neobmedzený prístup pre lokálnu firemnú sieť,
dynamické prideľovanie IP adresy, firewall
20 MB priestor na serveri pre e-mail, FTP a WEB
doména www.in4.sk/zakaznik,
20 x e-mail resp. 20 x alias,
3 x e-mail notifikácia SMSkou

PRIPOJENIE ISDN
Názov služby Čas pripojenia Mesačný poplatok
12 / 6 / 3 / 1 mes. vopred
Služby zahrnuté v poplatku

ISDN 30 do 30hod.  840 / 960 / 1080 / 1200 pripojenie PC ISDN,
rýchlosť 64 kb/s
neobmedzený prístup
,
10 MB priestor na serveri pre e-mail, FTP a WEB
doména www.in4.sk/zakaznik,
10 x e-mail resp. 10 x alias,
e-mail notifikácia

zriaďovací poplatok : 500 Sk
ISDN X neobmedzene 1400 / 1600 / 1800 / 2000
     
     
     

Poznámky:
1. Minútová sadzba nad predplatený čas u služieb DUS 3, DUS 20 a ISDN 30: 2 Sk
    Minútová sadzba nad predplatený čas u služieb DUW 3 : 1 Sk
2. Rýchlosť pripojenia k uzlu poskytovateľa : 33,6 kb/s a 56 kb/s
3. Dvojité pripojenie : + 50 % k predplatenej službe
4. Príplatok za ISDN : dynamické pripojenie 2. kanálu (ďalších 64 kb/s) : 2,- Sk / min.

poznámky a vysvetlivky :
e-mail notifikácia = notifikácia došlej pošty SMSkou na mobil.Podrobnosti sa dozviete na tejto adrese.
alias = presmerovanie pošty v tvare ...@in4.sk resp. ...@mailbox.sk do e-mail schránky zákazníka

mail relay = je zriadenie neobmedzeného počtu virtuálnych poštových schránok pre odberateľa s vlastnou doménou. Všetku poštu si po pripojení odberateľ sťahuje na svoj vlastný mail server, kde si ju rozdistribuje podľa vlastných pravidiel.

 

Doplnkové služby

    Názov služby     Cena

Inštalácia u zákazníka - každá začatá hodina 400 Sk/hod.
kilometrovné 8 Sk/km
Zvýšenie diskového priestoru o 2 MB alebo každá ďalšia e-mail schránka 100,- Sk / mesiac
Reaktivačný poplatok - pri znovupripojení 200,- Sk
FTP služba - sťahovanie/posielanie súborov cez Internet (na pracovisku našej firmy) 60 Sk + 10 Sk za každý začatý 1 MB
Podrobný mesačný rozpis prihlásení 20 Sk / mes.
Mail - relay resp. virtual. mail schránky 500 Sk / mes.
E-mail notifikácia SMSkou 50 Sk / mes.
Alias - presmerovanie pošty 20 Sk / zriadenie

 

PRIPOJENIE mikrovlnou rádiovou stanicou
Názov služby Rýchlosť pripojenia
[kb/s]
Mesačný poplatok
12 / 6 / 3 / 1 mes. vopred
Služby zahrnuté v poplatku

AirLine1 19,2 4200 / 4800 / 5400 / 6000 pripojenie vlastného servera mikrovlnou rádiovou stanicou,
statická IP adresa, firewall
doména www.zakaznik.sk,
neobmedzený počet e-mailov,

zriaďovací poplatok : 40000 Sk (bez servera)
AirLine2 33,6 8050 / 9200 / 10350 / 11500
AirLine+ nad 33,6                dohodou

 

PRIPOJENIE ethernetom (len v pripojených budovách)
Názov služby Objem prenesených dát za mesiac Mesačný poplatok
12 / 6 / 3 / 1 mes. vopred
Služby zahrnuté v poplatku

EthLine1 do 200 MB  840 / 960 / 1080 / 1200 pripojenie PC ethernetom v budovách s internetovým pripojením,
rýchlosť 33,6 kb/s
neobmedzený prístup
,
10 MB priestor na serveri pre e-mail, FTP a WEB
doména www.in4.sk/zakaznik,
10 x e-mail resp. 10 x alias,
e-mail notifikácia

zriaďovací poplatok : 4900 Sk
EthLine2 do 400 MB 1400 / 1600 / 1800 / 2000
EthLine3 do 800 MB 2520 / 2880 / 3240 / 3600
EthLine4 do 1600 MB 4760 / 5440 / 6120 / 6800
EthLineX neobmedzene 6930 / 7920 / 8910 / 9900
EthLine+ neobmedzene                dohodou ako EthLineX , ale s vyššou rýchlosťou

PRIPOJENIE asynchrónnou pevnou linkou
Názov služby Rýchlosť pripojenia
[kb/s]
Mesačný poplatok
12 / 6 / 3 / 1 mes. vopred
Služby zahrnuté v poplatku

LLA1 19,2  4200 / 4800 / 5400 / 6000 pripojenie vlastného servera asynchr.pevnou linkou,
statická IP adresa, firewall
doména www.zakaznik.sk,
neobmedzený počet e-mailov,

zriaďovací poplatok : 5000 Sk (bez technického vybavenia)
LLA2 33,6 8050 / 9200 / 10350 / 11500
LLA+ nad 33,6              dohodou

PRIPOJENIE synchrónnou pevnou linkou
Názov služby Rýchlosť pripojenia
[kb/s]
Mesačný poplatok
12 / 6 / 3 / 1 mes. vopred
Služby zahrnuté v poplatku

LLS1 19,2 8050 / 9200 / 10350 / 11500 pripojenie vlastného servera synchr.pevnou linkou,
statická IP adresa, firewall
doména www.zakaznik.sk,
neobmedzený počet e-mailov,

zriaďovací poplatok : 5000 Sk (bez technického vybavenia )
LLS2 33,6 9900 / 10500 / 12000 / 13500
LLS+ nad 33,6             dohodou   

 

Služby pri tvorbe a vystavení webových stránok /
WEB hosting, správa domén a virtuálnych serverov
    Názov služby     Cena

Vytvorenie webovej stránky stručne predstavujúcej firmu typu : ( hlavná stránka s logom, stručným textom, 2 obrázkami a inými podkladmi dodanými na elektronickom médiu bez potreby zvláštnych úprav) od 3000 Sk
Vytvorenie WEB prezentácie 1 ( hlavná stránka + max.10 stránok 2.úrovne s logom, textami, obrázkami a inými objektami ), spracovanie textu a obrázkov, doplnenie o interaktívne prvky (formulár, počítadlo), príp.skenovanie predlôh od  10 000 Sk
Vytvorenie WEB prezentácie 2 Návrh a realizácia štrukturovanej webovej prezentácie firmy (niekoľkoúrovňovej), spracovanie textu a obrázkov, doplnenie o interaktívne prvky (formulár, počítadlo), príp.skenovanie predlôh od 15 000 Sk
Vytvorenie upútavky 170 x 57 pixelov 600 Sk
Ďalšie práce pri tvorbe WEB stránky, modifikácie, doplnenia apod. 400 Sk / hod.
Zaregistrovanie virtuálnej domény: www.vasa_firma.sk a zavedenie
domény do Internetu
1 500 Sk
Vystavenie webovej stránky na našom serveri ---- do 1 MB
Vystavenie webovej stránky na našom serveri ---- nad 1 MB
300 Sk/mesačne
250 Sk/1MB/mes.
Správa domény druhej úrovne 300 Sk/mesačne
Vystavenie upútavky WEB stránky na našej úvodnej stránke www.in4.sk  300 Sk / týždeň
1000 Sk / mesiac
2500 Sk / 3 mesiace
4000 Sk / 6 mesiacov

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH (23%)

Ceny sú platné od 1.10.2000

IN4VENT Plus s.r.o., Okružná 3,
071 01 Michalovce
www.in4.sk

tel. 0946 - 644 34 90, 6433 499,
fax: 6433 499
email: in4vent@in4.sk