IN4VENT Plus domov

Vitajte na súťažnej stránke firmy IN4VENT Plus !

Súťažíme každý mesiac !


Otázky 19. kola

1.  Čo je to SMS ?

2.
Uveďte webovú adresu s dobrým/i kresleným/i vtip/om/mi.

Vašou úlohou je správne zodpovedať na obe uvedené otázky.

Súťaži sa o stojan CDečka.

Uzávierka súťaže je 31.01.2000 !

Správne odpovede budú zaradené do zlosovania o uvedenú cenu.
Poznámka : súťažiť nemôžu zamestnanci firmy IN4VENT Plus

Odpovede posielajte e-mailom na adresu oko@in4.sk .
Do predmetu (Subject) uveďte heslo : "Sutaz"
Ďalej uveďte : Meno a priezvisko, adresu, e-mail

Víťaz
dostane

pekný

stojan

na CDečka


Výsledky 18.kola súťaže
!

Uzávierka súťaže bola 31.12.1999. Celkom sa súťaže zúčastnilo 67 súťažiacich, z ktorých traja odpovedali nesprávne na prvú alebo druhú otázku.

Správne odpovede mali znieť :
1. Y2K - je všeobecne používaná skratka pre rok 2000 (Year 2 K), čiže Rok 2000. A súčasne zaužívaná skratka pre problematiku prechodu počítačových v širšom zmysle elektronických systémov do nového roku 2000.  

2. Tu je výber z  vašich obľúbených webových adries s vianočnou resp. novoročnou tématikou :
www.vianoce.sk
www.jezisko.sk
www.christmas.sk
www.xmas.co.uk


Víťazom 18. kola súťaže
sa stal :

Juraj MAJCHER
z Košíc

Gratulujeme !

Ostatným ďakujeme za účasť a nezabudnite skúsiť šťastie na budúce !

Víťazovi posielame
CD :
PC HRY 6 -
obsahujúce 45 najnovších hier hlavne pre MS WINDOWS 95/98

PC HRY 6
Klikni na obrázok pre zoznam hier.

Pozrite si staršie kolá súťaží :
7., 8., 9., 10,
11., 12., 13., 14., 15., 16. 17. 18.,


 

Copyright © 1998 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

domov hore