Nastavenia internetových parametrov
Informácie pre pripojenie na IN4VENT Plus s.r.o.:
Nastavenie prihlasovacích parametrov :
Prístupové telefónne číslo:
Meno(konto) a heslo:

01964
individuálne

Nastavenia prehliadača webových stránok :
Domovská stránka:
Nastavenie proxy servera:

http://www.in4.sk
adresa: proxy.in4.sk
port: 3128

Nastavenie TCP/IP :
IP adresa primárného DNS [Domain Name Server]:
IP adresa sekundárného DNS [Domain Name Server]:
Doména:
IP adresa (vlastná):
WINS server:

195.168.236.1
195.168.232.10
in4.sk
automaticky prideľovaná
žiadne

Nastavenia pre schránku elektronickej pošty [e-mail] :
POP3 server:
SMTP server:
prihlasovacie konto a heslo:
adresa elektronickej pošty:

mail.in4.sk
mail.in4.sk
individuálne
meno@in4.sk

... Návrat na cenník internetových služieb ... Návrat na domovskú stránku ...