IN4VENT Plus domov
.

Vážení  zákazníci,

často sa zaujímate o to, koľko ktorá služba stojí u rôznych poskytovateľov internetu a prečo sú v cenách rozdiely. Na tvorbu cien u poskytovateľov internetu sú rôzne názory.
Asi pred dvoma rokmi, keď sa na trhu objavil PVT a.s. s internetovými službami za dumpované ceny, mnohí sa nad tým počudovali. Dnes síce tieto služby neposkytuje PVT a.s., ktorý sa dostal do finančných problémov, ale jeho dcérska spoločnosť ViaPVT a je zaujímavé, že práve táto spoločnosť po určitom čase prišla s článkom, v ktorom vyjadruje podivenie nad dumpovaním cien Nextry :

http://www.viapvt.sk/sluzby/testy/ceny.html

Pripravili sme pre Vás porovnávací prehľad cien poskytovaných služieb našej firmy - IN4VENT Plus a spoločnosti NEXTRA, ktorá je v súčasnosti považovaná za popredného drviča spodných cenových limitov.
Z tabuľky a z grafov je zrejmá jedna veľmi dôležitá vec, a síce, že poplatky za internet si vždy musíte predstaviť ako
- poplatok pre poskytovateľa internetu a
- poplatok pre ST za pretelefónované impulzy.

Ešte zaujímavejšie je to, že práve poplatky pre ST tvoria 60 - 95 % celkových platieb. Preto úvahy o tom, ktorý ISP má najnižšiu cenu, treba zmeniť na úvahy o tom, ktoré pripojenie bude celkovo najlacnejšie, ak je samozrejme reč len o cenách. Veríme, že pre zákazníkov je okrem ceny dôležitá aj kvalita a stabilita pripojenia.
Keďže Nextra nemá v primárnej oblasti Michalovce (okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov) bod prestupu, zákazníci, ktorí sa hlásia na Nextru, hoci aj cez jednotné tel.číslo 01915, z týchto miest sú tarifikovaní až v tzv. "B - tarife", t.j. 1 impulz za 2 min. v silnej prevádzke / za 4min. v slabej / za 6 min. vo večernej resp. víkendovej prevádzke.
Naproti tomu "A-tarifa" je 1 impulz za 2,5 min. / 5min. / 8min.
Podrobnejšie rozdelenie tarifikácie pozri v tabuľke.

Body prestupu Nextry : http://www.nextra.sk/Slovensky/support/oblasti/index.html

V Michalovciach dňa 12.3.2000

Porovnanie platieb pripojenia na internet u poskytovateľov -
IN4VENT Plus a Nextra
silná prevádzka

  hod. na deň dni v mes. poč. hodin spolu poč. Impulz. za min počet impulzov spolu cena za impulz platby pre ST platby ISP platby celkom
IN4 - DUS X 5 22 110 2,5 2640 2,03 5 359 690 6 049
Nextra - DYNAMIK 5 22 110 2 3300 2,03 6 699 405 7 104
IN4 - DUS X 2 22 44 2,5 1056 2,03 2 144 690 2 834
Nextra - DYNAMIK 2 22 44 2 1320 2,03 2 680 405 3 085

ObjektGrafu Porovnanie ISP - 5 hod.

HTML3.gif (4724 bytes)


Porovnanie platieb pripojenia na internet u poskytovateľov - IN4VENT Plus a Nextra
slabá prevádzka
  hod. na deň dni v mes. poč. hodín spolu poč. impulz. za min počet impulzov spolu cena za impulz platby pre ST platby ISP platby celkom
IN4 - DUW X 2 30 60 8 450 2,03 914 270 1 184
Nextra - FANATIK 2 30 60 6 600 2,03 1 218 81 1 299
IN4 - DUW X 1 30 30 8 225 2,03 457 270 727
Nextra - FANATIK 1 30 30 6 300 2,03 609 81 690

ObjektGrafu Porovnanie ISP - 2 hod.

ObjektGrafu Porovnanie ISP - 1 hod.


Ceny v tabuľkách sú uvádzané v Sk bez DPH.

. .

Copyright © 2000 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

  domov hore