IN4VENT Plus domov

.......... REKLAMA ..........
.......... REKLAMA..........


Vitajte na súťažnej stránke firmy IN4VENT Plus !

Súťažíme každý mesiac !

Súťaže ONLINE


Otázky 31. kola

1. Na akej webovej adrese je možné nájsť televízny program slovenských televíznych staníc ?

2. Akého máte poskytovateľa prístupu na internet a ako ste s ním spokojný ?


Vašou úlohou je správne zodpovedať na  obe uvedené otázky.

Súťaži sa o sadu 10 ks čistých CDečok..

Uzávierka súťaže je 30.4.2001 !

Správne odpovede budú zaradené do zlosovania o uvedenú cenu.
Poznámka : súťažiť nemôžu zamestnanci firmy IN4VENT Plus s.r.o.Víťaz

dostane

sadu 10 ks
čistých CDečok
700 MB
vhodných na napaľovanie dát alebo audio nahrávok


   
Vaše odpovede:
Vaše meno a priezvisko :
Vaša adresa (*):
e-mail (*):
(*) poznámka: uveďte vždy aspoň jednu z týchto dvoch položiek, aby sme Vás vedeli kontaktovať v prípade výhry.
Žiadne vaše údaje nebudú nikde zverejnené ani nikomu poskytnuté.
U výhercov uvádzame na našej webovej stránke iba meno, priezvisko a mesto.

 

 


Výsledky 30. kola súťaže
!

Uzávierka súťaže bola 31.03.2001. Celkom sa súťaže zúčastnilo 21 súťažiacich, z toho 4 odpovedali nesprávne alebo neúplne.
Tu sú správne odpovede z 30.kola :
1. Mali ste uviesť aspoň 1 miesto v Michalovciach, kde má verejnosť prístup k internetu.
Takýmto miestom je napr. internetový klub na Pasáži č.8, Zemplínska knižnica a internetový klub na Štefánikovej ulici.

2. Hacker je človek, ktorý nedovolene vstupuje prostredníctvom počítača do neverejných firemných sietí, kde spravidla pácha zlo, získava diskrétne informácie, maže dáta alebo inštaluje vírusy apod.

Víťazom 30. kola súťaže
sa stal :

Ondrej Naď
z Vinného

Gratulujeme !

Ostatným ďakujeme za účasť a nezabudnite skúsiť šťastie na budúce !

Víťaz
dostane

firemné tričko IN4VENT Plus s.r.o.

Pozrite si staršie kolá súťaží :
7., 8., 9., 10,
11., 12., 13., 14., 15.,
16. 17. 18., 19., 20,
21, 22, 23, letná prestávka, 24., 25. ,
26., 27., 28.
, 29. , 30.

 

 

Copyright © 1998-2000 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

  domov hore